Aktuelt

Scan Surveys head office

Nytt hovedkontor

På grunn av behov for større og mer tilpassede lokaler flytter Scan Survey AS i nye kontorer til 1.…

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey AS har siden oppstarten i 1989 arbeidet med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, rapportering, kontroll og vedlikehold…

Nye ansatte i Scan Survey

Scan survey merker det stadig økende drivet i bygg og anleggsbransjen, samtidig som kravene til presisjon og godt grunnlag…

Skanning av bekkekulvert

En kan si mangt og meget om landmålingsfaget, men en ting som er sikkert er at det er variert.…