Langøyene – flyfoto og terrengmodell fra drone
  • Scan Survey employee flying drone

Langøyene – flyfoto og terrengmodell fra drone

  • Prosjekt Langøyene, Oslofjorden
  • Oppdragsgiver Oslo kommune, Eiendoms- og Byfornyelsesetaten
  • Kontraktsperiode April 2015
  • Tjenester 3D-modellering tjenesten, Detaljmålinger, Kartlegging

Scan Surveys oppdrag

Oslo Kommune ved EBY ønsket en detaljert og nøyaktig innmåling av arealene på Langøyene. Det skulle måles kai, murer, asfaltareal og andre detaljer. Videre skulle det loddes høyder langs kaikant og terrenget i fjorden profileres ned til kote -1m. Innmålingene skulle brukes til beregning av massebehov samt fremtidig detaljprosjektering av tildekkingstiltak, erosjonssikring, nye brygger med mer.

Fotogrammetri

Scan Survey sin drone tar høyoppløselige bilder med et prekalibrert kamera. Stor overlapp mellom bildene og flystripene gjør at bildene kan etterprosesseres på kontor med fotogrammetrisk programvare. Passpunkt og kontrollpunkt på bakken sørger for georeferering og at kvaliteten, og kontrollen på sluttproduktet blir bra. Bildet under viser utklipp fra den genererte punktskyen, som igjen brukes for å generere TIN/3D-modell.

langøyene project 3d terrain model from drone

3D-modell fra drone og landmåling

Scan Survey leverte ortofoto fra drone, SOSI-kart med høydekurver, samt 3D-terrengmodell basert på innmåling fra drone, landmåling og GPS-målinger. Detaljer som fundamenter, murer og kaianlegg ble målt med landmåling og så satt sammen til en sømløs 3D-modell med dataene fra dronen.

Se video av 3D-terrengmodellen:

Ortofoto fra Drone

Ortofotoet ble levert på det formatet kunden ønsket. Vi har god erfaring med hvilke formater og forskjellig oppløsninger som passer best til forskjellig programvare og bruk. Ortofotoet fra Langøyene ble levert med 5cm oppløsning i TIFF, samt tre andre oppløsninger.

langøyene project terrain model from drone

Relaterte prosjekter