Laserskanning og 3D-modellering

A 3D model of a building created by Scan Survey
Laserskannet fabrikk – Eksteriør
A 3D model of a building created by Scan Survey
Laserskannet fabrikk – Gjennomsiktig
A 3D model of a building created by Scan Survey
Laserskannet fabrikk – Tverrprofil

Med bakkebasert laserskanning lager vi effektivt, nøyaktige og detaljrike 3D-modeller av nåværende situasjon. Dette er kjent som Scan2BIM. Vi kan og lage en 3D-modell ved å samle data fra laserskanner på ryggsekk og andre bevegelige plattformer, les mer om mobile mapping.

Med en laserskanner produseres det en punktsky, og ved behov brukes denne til å lage en 3D-modell. Både punktsky og 3D-modell er georefererte og målestokksriktige, slik at det kan tas nøyaktige absolutt mål i dem. Punktskyen egner seg godt til visualisering og videre foredling, og kan f.eks leveres på LAS-, PTS- eller XYZ-format. Om det ønskes kan punktskyen inneholde intensitetsverdier eller farge-verdier, for en mer realistisk visualisering.

Fra punktskyen modelleres en 3D-modell, med ønsket detalj- og BIM-nivå. Dette kan være store grove konstruksjoner som tunnelkonturer, eller små detaljer som pynten på en fasade. Informasjon kan ilegges de digitaliserte objektene, f.eks rørtype, produsent, temakode, stolpenummer, infrastrukturtype og mye mer.

Dette gjør dataene veldig godt egnet for videre behandling og prosjektering i et BIM-, CAD- eller GIS-miljø, som Revit, AutoCAD eller ArcGIS. Veldig mange verktøy gir i dag mulighet for å jobbe med informasjonen i slike 3D-modeller, samt bruke punktskyer for visualisering.

Interessert i å vite mer? Kontakt vår avdelingsleder!

A Laser scan and 3D model of Majorstuen in Oslo

En 3D-modell av denne typen er et uvurderlig verktøy når en skal tilpasse nye inngrep til eksisterende situasjon. Dette gir arkitekter en mulighet til å jobbe videre på en nøyaktig Revit-modell.  På denne måten kan de nye løsningene gå sømløst inn i de gamle.

Terrestrisk laserskanning har høyere nøyaktighet enn mobil laserskanning og benyttes i de tilfellene der man har strengere krav til nøyaktighet og punkttetthet. Terrestrisk laserskanning kan også kombineres med andre målemetoder der dette er hensiktsmessig, for eksempel med dronedata, landmålte data eller skanning med Pegasus:Backpack.

Scan Survey benytter Leica P50 og P20 Laserskannere, som sender og mottar opptil én million punkter i sekundet. Instrumentet gir en tredimensjonal avbildning av alt laseren treffer, og en får samlet veldig mye data på kort tid i felt. Scan Survey har lang erfaring med terrestrisk laserskanning.

Vi har hjulpet arkitekter med skanning av store bolig- og næringsbygg, universiteter, trange loft og verneverdige fasader. Prosjekterende har fått modeller av lange tuneller, store jernbanestasjoner, kaier, bygater, mørke kulverter og gamle råsprengte vannkraftverk.

Det er utført geometriske kontroller av lange peler, store betongtunneler, råbygg og bruer på vegne av byggherrer. Landskapsarkitekter har vi hjulpet med visualisering og innmåling av parker og skogsområder, slik at nye inngrep flyter perfekt inn i dagens vegetasjon.

Har du vår neste utfordring? Ta kontakt med Erik Gustafson for en hyggelig prat!