Kvalitetsdata produsert
i et komplett og feilfritt
sluttprodukt, alltid.

Scan Survey er et av Norges ledende oppmålingsfirmaer innen produksjon av digitale terrengmodeller.
Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingssystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

 • Terrengmodell og detaljmålinger
 • Tunneloppmåling
 • 360-bilder
 • Varmegang i elektrokomponenter
 • GIS database og NVDB
 • Analyse av asfaltkvalitet
 • Forvaltning, drift og vedlikehold av vei
 • Periodisk dokumentasjon av anlegg
 • Plantegninger av bygg
 • Massedeponier
 • Modellering, BIM
 • Utstyrspark
 • Leveranser
Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.

 • Fotogrammetri
 • Kamera og sensorer
 • Godkjent RPAS operatør
staff member mapping a lake bed on a boat
Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kyste, i vann og i elver.

 • Prosessering av data fra ekkolodd
Terrengmodell og detaljmåling

I tett samhandling med brukerne leverer vi et kvalitetsmessig uovertruffent grunnlag som kan brukes til prosjektering, masseberegning og visualisering.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en effektiv datafangstmetode som gir en god beskrivelse av skannede overflater i form av georefererte punktskyer.

3D-kum og 3D-rør

Å ha kontroll på eksisterende installasjoner under bakken har lenge vært viktig, blant annet for å sikre fremdrift og økonomi i utbygging av ny infrastruktur.

prism used for fixed mark measurements
Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

train line track measurements
Spormåling

Scan Survey sikrer riktig posisjon for både sporgeometri, teknisk infrastruktur og omkringliggende terreng og bygninger – både ved utbygging av nye og vedlikehold av eksisterende spor.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Ta kontakt i dag

Ta kontakt for å finne ut hvordan vi best mulig kan hjelpe deg med dine behov.
Ta kontakt