Kvalitetsdata produsert
i et komplett og feilfritt
sluttprodukt, alltid.

Scan Survey er et av Norges ledende oppmålingsfirmaer innen produksjon av digitale terrengmodeller.
Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.

staff member mapping a lake bed on a boat
Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kyste, i vann og i elver.

Ta kontakt i dag

Ta kontakt for å finne ut hvordan vi best mulig kan hjelpe deg med dine behov.
Ta kontakt