3D-kum og 3D-rør

Å ha kontroll på eksisterende installasjoner under bakken har lenge vært viktig, blant annet for å sikre fremdrift og økonomi i utbygging av ny infrastruktur. Tradisjonelt har dette blitt målt inn ved å notere hva en ser fra kumlokkene, og å måle hvor langt det er fra kumåpningene og ned. Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk. Vi kaller dette 3D-kum og 3D-rør.

3D-kum

Ved tradisjonell registrering av kummer har man notert dybder og himmelretninger, samt tatt et bilde fra toppen av kummen. Dette kan være tilstrekkelig for å få oversikt over VA-nettverket og fallforhold.

Derimot har metoden sine svakheter der kummene ligger nær annen infrastruktur, spesielt i byer. Her er det ofte viktig å vite kumkonstruksjonen og godsets plassering i både plan og høyde, hvor lang kumhalsen er og hvordan den er orientert, samt å ha en bedre visuell oversikt på kummens tilstand. Tradisjonell registrering av diameter og retning blir til sammenligning veldig grovt, da alt estimeres fra kumåpningen.

Samme teknologi som i mange tiår har blitt brukt for å lage kart fra flyfoto, fotogrammetri, benytter vi for å dokumentere kummer. Ved å ta alt fra 20 til 100 bilder i en kum produseres en punktsky med svært høy tetthet og nøyaktighet. Det er dette vi kaller 3D-kum.

3D-rør og 3D-kum med TIN terrengmodell
3D tunnels and 3D manholes with point cloud from laser scanning length profile

Kameraet er festet på en teleskopstang som kan nå opptil 6m ned i kummen, slik at man kan se detaljer som ikke er synlig fra bakkenivå. Selve bildetakingen i felt tar rundt fem til ti minutter, og prosessering på kontor er i stor grad automatisk, så metoden er svært effektiv. Kostnaden ligger på rundt dobbel pris av tradisjonelt kumkort.

Interessert i å vite mer? Kontakt vår avdelingsleder!

Produkter

I enkleste tilfelle leveres kun en ryddet punktsky. Den er georeferert, RGB-farget og har, under ideelle forhold, en nøyaktighet på 1cm i plan og høyde. I programvare som AutoCAD og Gemini kan man digitalisere punkter, linjer og volumobjekter fra punktskyen. Scan Survey genererer også følgende produkter av punktskyen:

3D-pdf

Punktskyen kan trianguleres til et 3D-mesh, og bildene kan projiseres på som tekstur. Dette objektet kan eksporteres til 3D-pdf og leses av Adobe Reader. I Adobe Reader, som er installert på de fleste PCer, kan man se den store detaljeringsgraden teksturen gir. Det er enkelt å se materiale, dimensjon, utforming og tilstand i modellen.

På grunn av store koordinatverdier i kartprojeksjonene UTM og NTM må modellen dessverre flyttes til origo. Men modellen vil være riktig orientert mot nord, og høydene er riktige (som regel i høydesystem NN2000). Man kan ta ut enkle mål i modellen.

3D-pdfen egner seg godt til innsyn på eksisterende kummer for prosjekteringsformål, men kan også egne seg til som bygget dokumentasjon.

Modell – volumobjekter

Vi kan modellere solids med forskjellige egenskaper og geometri, fra punktskyen, for arbeid i f.eks AutoCAD eller Revit. Dette blir langt mer informativt og lettvint å jobbe med for prosjekterende, da produktet er en CAD/BIM-modell. Hvert solid legges på egne lag med beskrivende navn, som så kan eksporteres til .dxf/.dwg.

3D-rør og 3D-kum rør
3d manholes and pipelines illustration from data captured
3D pipes and 3D manholes with TIN terrain model and point cloud
3D pipes and 3D manholes with TIN terrain model and point cloud

3D-rør

Grunnlagsdata på ledninger og rør er ofte svært mangelfullt eller unøyaktig. Ofte er ledningene trukket som en rett strek i kartet, når de i realiteten ligger i egne grøfter som er tilpasset forholdene på plassen. Om det er feil i prosjekteringsgrunnlaget kan dette medføre forsinkelser og økonomisk tap i byggefasen.

Tradisjonelt har man benyttet prøvegraving for å avdekke ledningenes plassering. Dette gir kun en punktvis plassering, samtidig som gravingen medfører sjenerende og kostbare inngrep i terrenget. Scan Survey har investert i måleutstyr som bøter på disse ulempene. Denne løsningen kaller vi 3D-rør.

Måleutstyret som benyttes er en sonde som fysisk trekkes igjennom røret. Sonden inneholder en IMU som registrerer retningsendringer ved trekking. Kombinert med innmålinger av inn- og utløp får man en georeferert linje med centimeternøyaktighet for posisjonering av røret. Sonden kan også benyttes på fullprofil borehull.

Utstyret lar oss måle rør med en indre diameter ned til 90mm. Sonden kan trekkes igjennom alle type rør, som trekkerør, spillvanns- og overvannsrør, på strekk opp til 300m. Vannledninger kan også tas, men dette krever ekstra forbehold.

Løsningen er konkurransedyktig på pris, og resultatet vil ha bedre nøyaktighet enn prøvegraving, georadar, opplytting  og kamerainspeksjon. Den posisjonerte linjen kan modelleres til et 3D-volumobjekt, og man kan sette på metadata som nøyaktighet, dato for innmåling, materialtype osv. Leveransen kan også kombineres med kamerainspeksjon ved behov.

Kombinasjon med andre kartdata

3D-kum og 3D-rør er svært nyttige produkter i prosjekter hvor det er inngrep i nærheten av kritisk infrastruktur i bakken. Vi har med hell brukt løsningen på store prosjekter som IC Drammen og E18 Vestkorridoren.

«Nøyaktige data av eksisterende VA- anlegg i 3D er et must. 3D-scanning av rør og kummer har vært svært nyttig i forbindelse med prosjekteringen.» skriver ViaNova Trondheim på sin Facebook side. Bildene, som også er hentet derfra, viser eksisterende VA- ledninger (i blått) som svever i lufta over ny prosjektert E18 Lysaker- Ramstadsletta.

Kombinert med andre data Scan Survey samler inn, som punktsky fra mobile mapping eller drone, TIN av terrenget, eller posisjonering av rør med 3D-rør, får man et komplett prosjekteringsgrunnlag. Ta kontakt med teknisk sjef Andreas Saxi Jensen for nærmere informasjon om løsninger og priser!

3d manholes and pipelines animated image from data captured
3d manholes and pipelines animated image from data captured
3d manholes and pipelines animated image from data captured