Kolsåsbanen
 • Scan survey staff member measuring in construction site

Kolsåsbanen

 • Prosjekt Sørbyhaugen - Kolsås
 • Oppdragsgiver Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
 • Kontraktsperiode 2005 - pågående
 • Tjenester 3D-kum og 3D-rør tjenesten, Detaljmålinger, Fastmerkemåling og grunnlagsnett, Terrengmodell

Scan Surveys oppdrag

Leverandør av prosjekteringsunderlag:

 • Fastmerkenett
 • Sømløs terrengmodell
 • Detaljmålinger
 • Kumkort

Konsulent for Sporveien AS, oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider:

 • Mengdeoppgjør
 • Geometrisk kontroll

Prosjektbeskrivelse

 • I august 2006 startet ombyggingen av Kolsåsbanen
 • Det bygges med såkalt lav metrostandard der den gamle traseen med dimensjonerende hastighet 50 km/t beholdes
 • Gamle stasjoner rives og nye bygges for 6-vognstog
 • Stasjonene får universell utforming og planskilte krysninger
 • Mellom Øraker og Bekkestua bygges traseen for både T-banevogner og trikk
 • Det gamle kontaktledningsnettet erstattes med strømskinne
 • Gamle masser i grunnen byttes ut
 • Trasé med stasjoner åpnes suksessivt ved ferdigstillelse
 • Gjønnes stasjon åpnet i oktober 2012
 • Planlagt åpning ut til Kolsås er oktober 2014
 • Størrelse: 13 stasjoner, 12.1 km trasé med dobbeltspor
 • Kostnad i 2012-kroner: 2.9 milliarder

Annet

 • Prosjektering i 3D med konfliktkontroll i samordningsmodell for alle fag
 • 3D-stikningsdata for alle fag
 • Stram fremdrift ved plan- og byggearbeider
 • Prosjektet går i gjennom tett bebyggelse med stort behov for detaljert informasjon for byggeplan
 • Nabovarsling for tilgang til private eiendommer
 • Komplett fastmerkenett på hele Kolsåbanen for entydig og homogen sammenheng mellom terrengmodell, stikningsmodell, bygging, dokumentasjon og drift
 • Hovednettet er målt med statisk GPS, det fortettede grunnlagsnettet er målt med totalstasjon. Nettet er bygget opp som fagverk med spesielt fokus på optimale overbestemmelser og krav for jernbanegeometri
 • Komplett og sømløs terrengmodell basert på innmålinger av trase med tilstøtende detaljer utført med totalstasjon, samt laserskanning fra fly av sideterreng
 • Terrengmodellen suppleres og oppdateres underveis i prosjektet for mest mulig oppdatert prosjekteringsgrunnlag, samt som underlag for masseoppgjør
 • Tett samarbeid med byggherren, konsulenter og entreprenører gjennom alle prosjektets faser: Planlegging, bygging og drift
 • Bistand og håndtering av sluttoppgjør
 • HDS-kontroll av konstruksjoner (teresstrisk laserskanning)
 • Etablering, fortetting og vedlikehold av fastmerker for entreprenører på byggeplass
 • Innmåling og kontroll ved pakking og justering av spor

Relaterte prosjekter