E16 Sandvika – Wøyen
  • 3d model of job in sandvika

E16 Sandvika – Wøyen

  • Prosjekt Byggeplan E16 Sandvika - Wøyen
  • Oppdragsgiver Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
  • Kontrakt Landmålingstjenester og TIN-modellering av terrengoverflate
  • Kontraktsperiode 2012-pågående
  • Tjenester Detaljmålinger, Terrengmodell

Scan Surveys oppdrag

Etablering av fastmerkenett i henhold til Geodatanormens grunnlagsnett klasse II
Detaljmålinger av eksisterende situasjon
Skanning og modellering av Kjørbotunnelen
Terrengmodell generert fra punktsky (flyskanning), innmålinger og som bygget data
Innmåling av fjell i dagen for modellering av lag i grunnen
Utsetting av borpunkter
Transformasjon av grunnlagsdata mellom UTM32 og NTM10
Innmåling av eksisterende VA-anlegg

Prosjektbeskrivelse

Ny firefelts motorveg fra Sandvika til Wøyen på ca 3,5km. Prosjektet har en anslått kostnadsramme på 2,7 milliarder kroner (2011).

Relaterte prosjekter