Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten, i vann og i elver. Resultatet av ekkoloddingen blir en punktsky som beregnes til en TIN-modell. Denne modellen kan enkelt sys sømløst sammen med andre type innmålinger, som landmåling eller fotogrammetri fra drone/RPAS.

Scan Survey har en sensor fra Simrad, et datterselskap av Kongsberg Maritime AS. Det er et enkeltstråle ekkolodd med to frekvenser og har en nedre begrensning på ca 50m. Ekkoloddet posisjoneres med GPS/GNSS eller totalstasjon. Bildet under viser et eksempel på sømløs modell av ekkolodding og landmålte data.

staff member mapping a lake bed on a boat

Interessert i å vite mer? Kontakt vår avdelingsleder!

A sonar map showing the depth of a lake

Prosessering av data fra ekkolodd

Scan Survey utfører hele prosessen fra ekkolodding til ferdig 3D-TIN overflate. Dataene prosesseres på kontor, der vi setter ekkolodding sammen med evt. laserskanning, landmåling og RPAS til en sømløs terrengmodell. Vi har lang erfaring med å levere innmålingsdata til forskjellige type firma og formål. Ta kontakt om bruk av ekkolodd til ditt prosjekt.