RV 150 Ulven – sinsen (ring 3)
 • RV 150 Ulven in sinsen project image

RV 150 Ulven – sinsen (ring 3)

 • Prosjekt RV 150 Ulven - sinsen (ring 3)
 • Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Øst
 • Prosjektkostnad 3,8 mrd kroner
 • Kontraktsperiode 2008 – 2015
 • Tjenester Kartlegging

Scan Surveys oppdrag

Bistand i byggeledelsen
Oppfølging av entreprenør
Oppfølgning av prosjekterende konsulent

 • Oppfølgning av drift
 • Målebrevskontroll / sluttoppgjør
 • Geometrisk kontroll
 • Kontroll av prosjekterende konsulents leveranser
 • Sluttdokumentasjon, forvaltning av kartdata til NVDB/FKB

Prosjektet har bygget

 • 1830 meter fjelltunnel
 • 1300 meter betongtunnel
 • 9,5 km veg på overflaten
 • 2,6 km gang- og sykkelveg
 • 2,1 km kollektivfelt
 • 232 meter ny T-baneperrong (Økern T-banestasjon)
 • 10 rundkjøringer
 • 2 underganger for gang- og sykkelveg

Annet

 • Pilotprosjekt innen 3D-prosjektering
 • Første prosjekt med prosjektering med Novapoint DCM19
 • Fokus på trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling

Relaterte prosjekter