Thorvald Meyers gate
  • Thorvald meyers gate 3d model

Thorvald Meyers gate

  • Prosjekt Thorvald Meyers gate, Günerløkka, Oslo
  • Oppdragsgiver Norconsult AS
  • Kontraktsperiode November 2015 - februar 2016
  • Tjenester 3D-kum og 3D-rør tjenesten, 3D-modellering tjenesten, Laserskanning, Terrengmodell

Scan Surveys oppdrag

Norconsult bestilte innmåling av eksisterende vegsituasjon i Thorvald Meyers gate. Målingene inkluderte terrengmodell på bakkenivå, registrering av kontaktledninger for trikk, skanning av fasader, og kumkort.

3D-Modell

Bruk av forskjellige innmålingsteknikker resulterte i en tematisert 3D-modell med punkter og linjer på bakkeplan samt en punktsky av terreng og fasader for visualisering og enklere orientering. Modellen ble levert på format for å åpnes i Novapoint 19.

Thorvald meyers gate project point cloud illustration

3D-Kumkort

I tillegg leverte Scan Survey kumkort. Ved bruk av nye innmålingsmetoder ble det generert en 3D-visning av innvendig kum som gjengir kummens nøyaktige geometri og innhold. Modellen er på pdf-format for bruk i Adobe Reader, hvor det blant annet lar seg gjøre å hente ut høyden til rør.

Picture of pipe from Thorvald meyers gate project

Relaterte prosjekter