E16 Slomarka – Kongsvinger
 • Slomarka in kongsvinger previous project

E16 Slomarka – Kongsvinger

 • Prosjekt E16 Slomarka - Kongsvinger
 • Oppdragsgiver Statens Vegvesen
 • Kontraktsperiode 2012 - pågående
 • Tjenester Landmåling, LIDAR, Terrengmodell

Scan Surveys oppdrag

 • Byggherrestøtte
 • Etablering av terrengmodell ved bruk av flybåren laserskanner (LIDAR) i kombinasjon med landmåling. Både til prosjektering og underveis i byggefasen
 • Kontroll av deponier, med blant annet bruk av RPAS / Drone
 • Mengdekontroll
 • Fastmerkekontroll
 • Utsetting i forbindelse med forarbeider
 • Innmålinger for arkeologi
 • Geometrisk kontroll av utførte arbeider
 • Kontroll og overlevering av ferdigveisdata til NVDB og FKB

Prosjektbeskrivelse

 • 16,5 kilometer, fire felts motorvei inkludert sideveisprosjekter.
 • 740 meter lang bru over Glomma, bygd med framskyvningsmetoden.

Delt i tre store entrepriser

 • Entreprise 1 strekker seg fra Gulli til Kurudsand i Kongsvinger kommune. Den 4,7 lange strekningen inkluderer omlegging av fylkesveg 175 og omlegging av rundkjøringen ved strømner, med tilhørende lokalveier. I tillegg skal Eidemsgate i Kongsvinger utbedres for bedre fremkommelighet.
 • Entreprise 2 strekker seg fra Fulu i Sør-Odal kommune til Gulli i Kongsvinger kommune. Strekningen er ca 2,3 kilometer lang hvor den viktigste delen er en 740 meter lang firefelts bru med midtdeler, som krysser i tillegg ti bru blir dagens E16 lagt om, det bygges 1,5 km firefelts motorveig og et toplanskryss.
 • Entreprise 3 går mellom Slomarka og Fulu i Sør-Odal kommune. Strekningen er ca 10 kilometer lang. Det bygges to toplanskryss, fire overgangsbruer og tre bruer i linja.

Relaterte prosjekter