Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Scan Survey AS har sitt utspring fra store industri- og samferdselsprosjekter som konsulent med spisskompetanse på kontraktoppfølging. Gjennom oppdrag med aktører som Statoil, Statens Vegvesen, Sporveien og Bane NOR har vi betydelig erfaring på området.

Vår tilgang på fagkunnskap og utstyr som totalstasjon, GNSS, laserskanner, ekkolodd og drone gir oss god kontroll på alle prosjektets faser. Dette i kombinasjon med våre ansattes geomatikkompetanse, en omfattende CAD- og GIS-programvarepakke samt lang erfaring på området, har vi en unik tilnærming til arbeidsoppgavene. I tillegg til erfaring med og forståelse for kontrakter og standarder, fokuserer Scan Survey AS i stor grad på kommunikasjon mellom aktører. Vår erfaring er at riktig dataflyt og kontroll er svært viktig for gjennomføring av prosjekter, ikke minst med tanke på pris og kvalitet.

Project management planning

Interessert i å vite mer? Kontakt vår avdelingsleder!

Vi fungerer gjerne som et naturlig bindeledd mellom prosjekterende konsulent, byggherre og entreprenør og er derfor involvert i alle prosjektets faser:

Planfasen

 • Etablering av fastmerkenett og kontroll av dette.
 • Innmåling av terreng og infrastruktur som grunnlag for prosjektering.
 • Kontroll og korrektur på plantegninger, 3D-modeller og kontraktens prosesser.
 • Organisering av dataflyt og arbeidsrutiner mellom entreprenør, byggherre og prosjekterende i prosjektet.
 • Innhenting, koordinering og transformasjon av nødvendig eksisterende digitalt grunnlag.

Byggefasen

 • Målebrevskontroll og sluttoppgjør med utførende entreprenør.
 • Utfører geometrisk kontroll for å sikre at det bygges i henhold til kontraktens toleranser.
 • Oppfølging av utførenes dokumentasjon og FDV.
 • Kontroll av plandata fra prosjekterende rådgiver.
 • Gjennomføre geomatikk-møter for å optimalisere dataflyt og samarbeid mellom prosjektets parter.
 • Periodevis dokumentasjon av anlegg ved hjelp av flyfoto, overflatemodeller samt bildebobler fra drone og bakkenivå.
 • Prosjektering.

Drift og vedlikehold

 • Leveranse til NVDB og FKB.
 • Som bygget.
 • Skanning og innmåling av ferdigstilt anlegg.
 • Leveranse til kabelaktører, kommuner ol.
An aerial image of a road construction site
Project management and consulting services

Vi tilbyr tjenester både til utførende entreprenører og byggherrer.
Ta kontakt med Vegard Bruer dersom du har spørsmål om våre konsulenttjenester.