Kartlegging og Oppmåling med RPAS/DRONE

Terrengmodeler med data fra drone

Scan Survey AS tilbyr kartlegging og modellering med drone (RPAS) på anleggsområder, deponier og pukkverk i forbindelse med masseberegninger eller prosjektering. Vi benytter også drone som dokumentasjonsverktøy på større anlegg. Dette er et effektivt målesystem som mobiliseres raskt.

Scan Survey staff members preparing to launch a drone to collect data.

Fotogrammetri

Drone (RPAS) kan rigges med forskjellige type kameraer og sensorer. Kameraet tar bilder med stort overlapp, som så etterprosesseres med fotogrammetrisk programvare for å få en detaljert beskrivelse av overflaten. Resultatet fra beregningene er en georeferert punktsky som gir grunnlaget for å produsere en TIN-modell.

Punktskyen har punkttetthet på 25-400 punkt per kvadratmeter, avhengig av flyhøyde, beregningsparametere osv. TIN-modellen kan leveres på flere forskjellige format, avhengig av hva kunden ønsker. I tillegg kan det leveres detaljerte ortofoto med en GSD (bakkeoppløsning) på ca 2-20 cm, avhengig av flyhøyde og ønsker fra kunde.

Drone and RPAS services offered

Interessert i å vite mer? Kontakt vår avdelingsleder!

Kamera og sensorer

Scan Survey benytter både fixed wing (fly) og multicopter som platform. RPAS-fixed wing er et lite fly av karbon og lette materialer som vi har tilpasset til vårt bruk. RPAS-multicopter er en helikopterdrone med 4 eller 8 motorer. Multicopterene har gyrostabilisert kamera som kan tiltes opp og ned for bilder og video, både over og under konstruksjoner.

Om bord er det montert navigasjonsutstyr for å kjøre på autopilot, samt at det kan flys manuelt. Vi benytter forskjellige droner, kamera og linser avhengig av typen oppdrag. Vi har god erfaring med forskjellige type sensorer, og benytter derfor det som alltid er best til det spesifikke oppdraget.

Godkjente RPAS/drone operatører

Scan Survey AS oppfyller Luftfartstilsynets krav til nivå RO3, og alle operatørene er godkjent i henhold til regelverket. Scan Survey har alle obligatoriske forsikringer som dekker skade på 3. part og godkjenning fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet for avbildning med luftbårne sensorsystemer.

Scan Survey benytter seg av både fixed wing- og multicopterdroner.

Deponier og massetak

Dronekartlegging utføres i hovedsak med fotogrammetri som målemetode. Åpne områder uten vegetasjon, som deponier og massetak, er derfor godt egnet for denne metoden.

A finished terrain model of an area using data captured from a Drone.
Drone service offered using one of the best Fixedwing drones in the industry, the Wingtra
A finished terrain model of an area using data captured from a Drone.

Bildet viser punktsky fra en droneflyvning/RPAS-operasjon med generert TIN-modell.

Ta gjerne kontakt om bruk av RPAS/drone til ditt prosjekt.