Terrengmodell og Detaljmåling – Digitale Kart

Terrengmodeller

Terrengmodeller har vært et av Scan Surveys kjerneområder helt siden starten av 90-tallet. I tett samhandling med brukerne har vi mulighet til å levere et kvalitetsmessig uovertruffent grunnlag som kan brukes til prosjektering, masseberegning og visualisering av digitale kart. Generering av modellene er tilrettelagt i effektive produksjonsløyper som kan kombinere data fra forskjellige instrumenter. Innmålinger med totalstasjon, terrestrisk skanning, skanning fra bil, skanning fra ryggsekk, ekkolodd og droner er noen av kildene som kan samles til en sømløs digital terrengmodell. Modellen er ikke bare viktig for effektiv prosjektering, men hindrer også feil, misforståelser og uenigheter i byggeprosessen.

Det sies at vi i dag bygger ting to ganger, først digitalt, deretter i virkeligheten. Terrengmodellen er den digitale modellens grunnlag. Er denne feil kommer en til å bygge feil to ganger; først digitalt, deretter i virkeligheten. Med en god terrengmodell blir prosjekteringen mer effektiv, misforståelser unngås og man slipper kostbare feil i byggefasen.

Detaljmåling

3d terrain model of a commercial area

Terrengmodell fra Kringsjå studentby, alle detaljer her er målt med totalstasjon.

Til grunn for en terrengmodell ligger innmålte bruddlinjer og punkter fra tradisjonell landmåling. Scan Surveys erfarne medarbeidere kjenner godt til kundens behov, og vil tilpasse detaljeringsgraden i felt for å få best kostnadseffektivitet.

Innmålte objekter er alltid kodet etter tema. Kodingen følger i utgangspunktet SOSI-objektkatalogen, men Scan Survey har supplert med egne temakoder for å gi modellen mest mulig informasjon. Det er fullt mulig for kunden å spesifisere egne objektkoder til prosjektet.

Scan Survey har strenge rutiner for kvalitetskontroll gjennom hele produksjonsløypen. Innmålingene blir alltid beregnet på kontoret, og går gjennom en serie med kontroller fra de finnes som en ren rådatafil til modellen er ferdig behandlet og satt sammen etter kundens ønsker. Modellen vil ofte bli triangulert og tematisert, slik at en kan identifisere flatetyper som veibane, fortau, grasdekke med mer.

Interessert i å vite mer? Kontakt vår avdelingsleder!

Punktskyer

Punktskyer er vel så utbredt som grunnlag for terrengmodeller som detaljmåling. Punktskyene kommer først og fremst fra terrestriske-, luft- og bilbårne  laserskannere, men også fra drone (fotogrammetri) og ekkolodding.
Scan Survey har satset på Leicas mobile kartleggingssystem Pegasus. Dette består av den kjøretoybaserte plattformen Pegasus:Two og den ryggsekkbaserte plattformen Pegasus:Backpack, som gir en svært fleksibel og effektiv innsamling av punktskyer. Punkttettheten og kvaliteten er så høy at det er enkelt å digitalisere objekter. Detaljmålingen er flyttet inn til kontoret.

Disse datainnsamlingsmetodene kan samle opp til 2 millioner punkter i sekundet, og datamengdene blir enorme. Om en ukritisk modellerer fra disse kildene blir modellen uhåndterbart stor, treg å jobbe med og mye av resultatet vil være støy. Tradisjonelt har man løst dette ved å lage en rutenettsmodell, men denne metoden glatter over skarpe knekker i terrenget. Scan Survey har utviklet smarte og effektive filtreringsmetoder som reduserer grunnlagets størrelse med opptil 90% samtidig som skarpe knekker bevares.

Grunnlaget kan også suppleres med data under vann – punktskyer innsamlet fra ekkolodd. Scan Survey behandler data fra både enkelt- og multistråleekkolodd. Med et godt data også ved kystlinjen og i elver har man et godt grunnlag for fyllingsberegninger og flomanalyser.

Point cloud of a road intersection

Digitalisering av veisituasjon i en punktsky.

Etter at Statens Kartverk publiserte landsdekkende høydedata til fri bruk er det enda enklere å supplere modellene med punktskydata. Scan Survey kan tilby behandling og modellering av disse dataene.

TIN – sømløs og tematisert terrengmodell

illustration of a terrain model

Modell av E39 Rogfast. Modellen er kombinert med landmåling, ekkolodding og luftbåren skanning.

Bruddlinjer og punktskyer kombineres til et sømløst triangelnett, uten hull eller overlapp. Resultatet vil være et triangulært, irregulært nettverk – TIN. Totalt gir dette et kvalitetsmessig godt grunnlag som er håndterbart å jobbe med. Modellen blir også tematisert ut fra markslagsinformasjon, som skog, dyrket mark og samferdsel. Dette grunnlaget er i henhold til kravene i håndbok V770 – Modellgrunnlag. Basert på kundens behov kan modellen vært delt inn i inngreps- og visualiseringssoner, som er et kompromiss på kvalitet og databruk.

Modellen kan eksporteres til de fleste velkjente utvekslingsformatene for TIN, som LandXML eller DWG. LandXML håndterer egenskaper på en TIN-flate, og Scan Survey eksporterer nyttig metadata som filtreringsnivå, type markslag og målemetode. Modellene kan brukes i programvare som NovaPoint DCM, Gemini Entreprenør og Terreng, AutoCAD Civil 3D og Microstation.
Har du spørsmål angående våre terrengmodeller kan du ta kontakt med Andreas Saxi Jensen.