Blog

sep 04

Scan Survey Skanner SKAM-skolen

Scan Survey AS skannet i vinterferien Hartvig Nissen VGS i Oslo. Skolen er kanskje mest kjent som innspillingsstedet for suksesserien SKAM. Serien der vi følger vennegjengen Eva, Noora, Vilde, Sana og Chris. Med det uforglemmelige dramaet mellom Noora og William eller møtet mellom Isak og Even. Videre er... read more →
sep 04
sep 04

Scan Survey omtalt i Teknisk Ukeblad

SPESIALISTER I OPPMÅLING OG GEODATA Gjengivelse av artikkel fra Teknisk Ukeblad januar 2018: Kartgrunnlaget er alfa og omega for at prosjekter skal følge tidsplanen og holde seg innenfor budsjetterte rammer. Scan Survey har spisskompetanse i å gi deg kartleggingsgrunnlaget som sikrer nettopp det, sier Ole Martin Gladhaug i... read more →
sep 04

Skanning av bekkekulvert

En kan si mangt og meget om landmålingsfaget, men en ting som er sikkert er at det er variert. Den ene dagen står du sorgløs ute i en blomstereng, sola skinner og humla surrer. Den neste er du på vei ned i en dyp kulvert, omgitt av giftgass og... read more →
sep 04

Laserskanning av Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk Museum (tidligere Historisk Museum) i Oslo er fra 1902, og er kanskje den bygningen i Oslo med mest gjennomført jugend-stil. Fasaden er moden for renovering og i forbindelse med dette har Scan Survey laget en punktsky for visualisering. Punktskyen kan brukes til å finne slitasje og mangler, samt... read more →
sep 04
sep 04

Scan Survey AS Kartlegger tuneller i Nord-Norge

På oppdrag for WSP Norge har Scan Survey AS kartlagt 7 tunneler for Statens vegvesen region nord våren 2017. Oppdraget gjelder 7 tunneler, med en toltallengde på 20 km. Disse har vært dårlig dokumentert fra tidligere, derfor har vi etablert grunnlagsnett med fastmerker gjennom tunnelene, og bruker laserskanning for... read more →
sep 04

Terrestrisk laserskanning av Uit Narvik

Det skal utføres store renoveringsarbeider på utvalgte bygg ved UiT Narvik (tidligere Høgskolen i Narvik). Scan Survey fikk i oppdrag å levere BIM-modell for planleggingsgrunnlag av disse arbeidene. Omfanget av arbeidene var fasaden av 1969-bygget, i tillegg... read more →
sep 04
Geometrisk kontroll av bru – E16 Sandvika – Vøyenenga

Geometrisk kontroll av bru – E16 Sandvika – Vøyenenga

Statens Vegvesen bygger ny firefelts motorvei mellom Sandvika og Skaret. Scan Survey AS bidrar med støtte til byggeledelsen, med tjenester som rådgivning, kontroll av målebrev, innmåling for prosjektering, stikkprøvekontroll av entreprenør og har det generelle ansvaret for... read more →
sep 04