Hva skjer?
sep 15
Eirik Haverstad working with FME

Eirik Haverstad er nå FME sertifisert

Eirik Haverstad working with FME

Eirik har jobbet i Scan Survey siden 2014. Han har bred erfaring fra en rekke prosjekter hvor han har utført varierte oppgaver. Som geomatiker på infrastrukturprosjekter har han jobbet med prosjektering, modellering, stikking, geometriske kontroller og mengdeberegning.

I felt har han utført målinger blant annet med GNSS/GPS, totalstasjon, laserskanner og drone. På kontoret har han i tillegg til mer tradisjonelle landmåleroppgaver også jobbet med programmering, automatisering og web-utvikling. Erfaringen fra datainnsamling i felt og bearbeiding er verdifull inn i arbeidet med databehandling, effektivisering og automatisering i FME.

Eiriks erfaringer med FME startet med behandling av ortofoto i 2015. Nå bruker han FME i mye av det han gjør, som å klassifisere punktskyer, utføre store geometriske kontroller, oppdatere databaser og for å skape innovasjon i Scan Survey. På sikt ønsker han å automatisere så mange oppgaver som mulig, slik at tiden kan brukes der den trengs mest. Dette gjelder både internt i selskapet, og som konsulent og ressursperson ute hos våre kunder!

Hva er FME?

 

FME står for Feature Manipulation Engine og er et kraftig og allsidig datamanipuleringsverktøy. Det er spesielt godt egnet for georefererte data, og ofte bedre egnet enn tradisjonelle GIS-verktøy som ArcGIS.

FME støtter over 350 filformater, inkl. SOSI, IFC, DWG, Geojson, og har god integrasjon med Postgis-databaser og funksjonalitet for opplasting til skyløsninger. Scan Survey benytter FME til en rekke produksjonsoppgaver, og opplever at automatiseringen gir store gevinster.  

fme certification logo

Ønsker du å vite mer? Kontakt vår avdelingsleder!

Forskjellige aktører og programmer har gjerne forskjellige preferanser.

FME diagram

Figuren illustrerer en tilsynelatende enkel oppgave:  partene på et anlegg skal ha det nyeste dronebildet inn i sin programvare. Ukentlig prosessering og opplasting kan automatiseres med FME, slik at det som tidligere kunne ta en arbeidsdag nå bare krever et tastetrykk! 

Fem områder der FME kan spare mye tid for deg

 

  • Konvertering fra et filformat til et annet.
  • Målrettet uthenting av data fra en større fil, f.eks stikningsdata fra en stor IFC-modell.
  • Konvertering og opplasting av Ortofoto til WMS-server.
  • Produksjon av rapporter og visualiseringer basert på eksisterende data.
  • Bindeledd mellom programmer, slik at en stor arbeidsløype kan kjøres som en FME-workbench.