Hva skjer?
apr 26
New CEO, Vegard bruer

Vegard Bruer ny daglig leder i Scan Survey

Den 18. mars 2019 overtok Vegard Bruer som daglig leder i Scan Survey.

– Vegard tar over for Poul Jørgensen som har vært daglig leder i Scan Survey siden starten i 1989. Poul har ledet selskapet i 30 år, utviklet det til å bli det ledende oppmålingsselskapet i Norge og vi er sikre på at Vegard er den rette til lede selskapet i fremtiden, uttaler Olav Vadder, styreleder i Scan Survey.

Vegard har vært ansatt i Scan Survey siden 2007, de siste årene som assisterende daglig leder. Før det har Vegard lang og omfattende erfaring fra geomatikkbransjen, både som landmåler i felt og med geomatikkstøtte på store byggeprosjekter.
Scan Survey ble i 2013 ett selskap heleid av de ansatte. Fokuset har før det, etter det og vil inn i fremtiden være å yte best mulige geomatikktjenester.