Blog

sep 04

Ny kollega

Ny medarbeider i Scan Survey Mandag 1.august 2016 startet Bendik Utne å jobbe hos Scan Survey. Han har i våres fullført en bachelorgrad fra NMBU, Ås. Bendik har allerede fått vært med på innmåling av flere terrengmodeller, og skal i starten jobbe med etablering av digitale terrengmodeller og... read more →
sep 04
sep 04

Scan Survey AS investerer i bærbart mobile mapping system

Scan Survey starter 2016-sesongen, som en av de første i verden, med et helt nytt konsept for innsamling av måledata. Leica Pegasus:Backpack er en bærbar sensorplattform hovedsakelig for innsamling av georefererte laserdata og bilder. Datainnsamlingen foregår dynamisk (i... read more →
sep 04

Ny medarbeider i Scan Survey

Scan Survey er så heldige å ha fått en ny medarbeider på laget. Pål Onsrud (24) startet å jobbe hos oss 23. september. Han har studert geomatikk på NMBU og leverte masteroppgaven om kvaliteten på CPOS i juni 2015. Pål er godt i gang med opplæring og skal... read more →
sep 04
sep 04

Scan Survey utvider til Stavangerregionene

Ola har lang erfaring innen innmåling og bearbeiding av 3D-Terrengmodeller til prosjektering og mengdeberegning, etablering av grunnlagsnett, kontraktsoppfølging og andre konsulenttjenester. Om det nyopprettede kontoret sier Ola: "Jeg ser frem til å starte opp den nye virksomheten. Stavanger... read more →
sep 04

Jørgen Ravn går av med pensjon

Gründer og tidligere teknisk sjef i Scan Survey, Jørgen Ravn, gikk av med pensjon 31.12.2014. Han har utdannelse innen landmåling og matrikulære forhold fra landinspektørvirksomhet, med kurs ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, København fra 1969 og har jobbet med landmåling siden. Jørgen startet opp Scan Survey sammen... read more →
sep 04
sep 04
sep 04

Nye medarbeidere fra NMBU

Nye medarbeidere i Scan Survey. Scan Survey-familien har fått to nye medlemmer. De nye medarbeiderene kommer ferske fra NMBU. Andreas Saxi Jensen startet i Scan Survey 2. juni 2014. Han har en mastergrad i Geomatikk fra NMBU på Ås. Andreas jobber med ekkolodding, etablering av digitale terrengmodeller og... read more →