Blog

sep 04
sep 04

Scan Survey AS investerer i bærbart mobile mapping system

Scan Survey starter 2016-sesongen, som en av de første i verden, med et helt nytt konsept for innsamling av måledata. Leica Pegasus:Backpack er en bærbar sensorplattform hovedsakelig for innsamling av georefererte laserdata og bilder. Datainnsamlingen foregår dynamisk (i... read more →
sep 04

Ny medarbeider i Scan Survey

Scan Survey er så heldige å ha fått en ny medarbeider på laget. Pål Onsrud (24) startet å jobbe hos oss 23. september. Han har studert geomatikk på NMBU og leverte masteroppgaven om kvaliteten på CPOS i juni 2015. Pål er godt i gang med opplæring og skal... read more →
sep 04
sep 04

Scan Survey utvider til Stavangerregionene

Ola har lang erfaring innen innmåling og bearbeiding av 3D-Terrengmodeller til prosjektering og mengdeberegning, etablering av grunnlagsnett, kontraktsoppfølging og andre konsulenttjenester. Om det nyopprettede kontoret sier Ola: "Jeg ser frem til å starte opp den nye virksomheten. Stavanger... read more →
sep 04
profile picture of scan survey staff member

Jørgen Ravn går av med pensjon

Gründer og tidligere teknisk sjef i Scan Survey, Jørgen Ravn, gikk av med pensjon 31.12.2014. Han har utdannelse innen landmåling og matrikulære forhold fra landinspektørvirksomhet, med kurs ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, København fra 1969 og har jobbet med landmåling siden. Jørgen startet opp Scan Survey sammen... read more →
sep 04
sep 04
sep 04

Nye medarbeidere fra NMBU

Nye medarbeidere i Scan Survey. Scan Survey-familien har fått to nye medlemmer. De nye medarbeiderene kommer ferske fra NMBU. Andreas Saxi Jensen startet i Scan Survey 2. juni 2014. Han har en mastergrad i Geomatikk fra NMBU på Ås. Andreas jobber med ekkolodding, etablering av digitale terrengmodeller og... read more →
sep 04

Ekstremprosjektering av E39 på terrengmodell fra Scan Survey

For virkelig å teste ut hvordan man ved hjelp av BIM kan samarbeide optimalt og planlegge mest mulig effektivt var praktisk "ekstremprosjektering" av en delstrekning av E39 det første på agendaen under årets Novapoint Brukermøte i Haugesund 20.-22.mai. Den benyttede terrengmodellen var laget av Scan Survey. Terrengmodellen i... read more →