Hva skjer?
jul 13

Hils på våre sommerassistenter

Fra mai til august har vi gleden av å ta inn sommerassistenter i vår produksjon.

Isak Ingebrigtsen, Julie Løkeberg, Mats Gjermundrød og Vilde Sprovin Skobba er allerede i full sving på aktive jobber. Tobias Horn Semb blir med fra slutten av juli.

Denne uken utføres setningskontroll på BaneNORs prosjekt Sandbukta-Moss-Såstad, sporjustering på natten for Sporveien i Oslo, og mobile mapping av gatesituasjonen i Kværnerbyen.

untitled-28

Isak Ingebrigtsen studerer Geomatikk ved NMBU og bistår med setningsnivellement, innmåling av fastmerkenett og terrengmodellering. Isak har også ansvar for egne prosjekter og gjennomfører gjentagende bevegelseskontroller. Her er han avbildet med en Leica totalstasjon for innmåling av fastmerker til laserskanning.

untitled-5

Vilde Sprovin Skobba bistår Scan Survey med ukentlige setningsnivellement på store og små byggeprosjekter på østlandet. Vilde utfører også egne oppdrag.

untitled-13

Mats Gjermundrød studerer Geomatikk ved NTNU på Gjøvik og bistår med setningsnivellement, stikningsarbeider i jernbanespor og terrengmodellering. På bildet måler han setninger med Leica LS15 niveller.

julie profile

Julie Løkeberg studerer Geomatikk ved NMBU og bistår oss med setningsnivellement, spormåling og stikningsarbeid på jernbanen. Julie har også fått prøve laserskanning av bygg (Scan2BIM).

Forventede kvalifikasjoner

  • Førerkort klasse B
  • Villig til å jobbe tett med andre og mye utendørs
  • Fleksibel med arbeidstider og endringer i arbeidsplan
  • Interessert i en landmålingsutdannelse

Vi kan tilby

  • Tett oppfølging fra våre senioringeniører gir deg ferdighetene som trengs for å være landmåler
  • Opplæring i topp moderne landmålingsutstyr
  • Varierte arbeidsoppgaver, ute og inne, på spennende prosjekter rundt i Oslo
  • Gode arbeidsvilkår og betingelser
  • Alt av relevant og nødvendig verneutstyr, opplæring og kurs

Julie hjelper vår landmåler Emilio Cobos med innmåling av jernbanespor.

Ved sporarbeid er det avgjørende med gode målinger. Vi i Scan Survey har spesialkompetanse på spormåling, og det første vi gjør er å etablere og kvalitetssikre et godt nok fastmerkenett.

Mer informasjon om spormåling finnes her

Isak bistår vår landmåler Ole-Håkon med å lage fastmerker for en 3D-skanning for terrengmodellering.

Scan Survey AS arbeider med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, kontroll og vedlikehold av fastmerker og grunnlagsnett.

Mer informasjon om terrengmodellering finnes her

Julie skanner med RTC-360. Laserskanning med etterfølgende 3D modellering er populære og viktige leveranser til arkitekter og byggherrer.

Mer informasjon om Scan2BIM finnes her

Mats og Vilde nivellere bolter på hus for å kontrollere om det er setninger.

Mer informasjon om fastmerkemåling og grunnlagsnett finnes her

Ønsker du å vite mer? Kontakt vår avdelingsleder!