Hva skjer?
nov 07

Nye ansatte i Scan Survey

Scan survey merker det stadig økende drivet i bygg og anleggsbransjen, samtidig som kravene til presisjon og godt grunnlag for prosjektering øker. Vi har i 2018 ansatt rekordmange, her kan du bli bedre kjent med dem!

profile picture of scan survey staff member

Linnéa Olofsson har vært ansatt i Scan Survey siden Juni 2018. Hun har erfaring med bearbeiding av punktskyer fra tidligere, og vil til daglig jobbe med prosessering av laserdata, hovedsakelig fra mobile mapping.

profile picture of scan survey staff member

Andreas Muri er i mars 2018 ansatt som oppmålingsassistent i Scan Survey. Han har utdanning fra NTNU med kompetanse og erfaring innen mange ulike områder, herunder prosesskartlegging, effektivisering, systemkartlegging og avviksbehandling.

profile picture of scan survey staff member

Ole-Håkon har vært ansatt som sivilingeniør i Scan Survey siden mai 2018. Han har en mastergrad i Geomatikk fra NMBU på Ås. Ole-Håkon jobber i hovedsak med terrengmodeller, laserskanning og mobile mapping med Leica Pegasus:Two Mobile Sensor Platform.

profile picture of scan survey staff member

Håkon Berg Lofthus er ansatt i Scan Survey fra mai 2018.Han har en mastergrad i Geomatikk fra NMBU på Ås. Håkon utfører geometrisk kontroll, mengde og målebrevskontroll. Han utfører også fastmerkemåling og anleggsstikking, hvor han har erfaring fra tidligere.

Marcin Kosakowski er ansatt i Scan Survey fra oktober 2018. Han har mastergrad i geomatikk fra Polen i 2011, og er erfaren innen byggherreoppfølging, og de fleste former for landmåling, der laserskanning. Marcin har mye erfaring fra store samferdselsprosjekter.

Du finner kontaktinfo på vår ansatte-side.