Hva skjer?
nov 07

Nye ansatte i Scan Survey

Scan survey merker det stadig økende drivet i bygg og anleggsbransjen, samtidig som kravene til presisjon og godt grunnlag for prosjektering øker. Vi har i 2018 ansatt rekordmange, her kan du bli bedre kjent med dem!

Linnéa Olofsson har vært ansatt i Scan Survey siden Juni 2018. Hun har erfaring med bearbeiding av punktskyer fra tidligere, og vil til daglig jobbe med prosessering av laserdata, hovedsakelig fra mobile mapping.

Andreas Muri er i mars 2018 ansatt som oppmålingsassistent i Scan Survey. Han har utdanning fra NTNU med kompetanse og erfaring innen mange ulike områder, herunder prosesskartlegging, effektivisering, systemkartlegging og avviksbehandling.

Ole-Håkon har vært ansatt som sivilingeniør i Scan Survey siden mai 2018. Han har en mastergrad i Geomatikk fra NMBU på Ås. Ole-Håkon jobber i hovedsak med terrengmodeller, laserskanning og mobile mapping med Leica Pegasus:Two Mobile Sensor Platform.

Håkon Berg Lofthus er ansatt i Scan Survey fra mai 2018.Han har en mastergrad i Geomatikk fra NMBU på Ås. Håkon utfører geometrisk kontroll, mengde og målebrevskontroll. Han utfører også fastmerkemåling og anleggsstikking, hvor han har erfaring fra tidligere.

Marcin Kosakowski er ansatt i Scan Survey fra oktober 2018. Han har mastergrad i geomatikk fra Polen i 2011, og er erfaren innen byggherreoppfølging, og de fleste former for landmåling, der laserskanning. Marcin har mye erfaring fra store samferdselsprosjekter.

Du finner kontaktinfo på vår ansatte-side.