Hva skjer?
sep 04
Geometrisk kontroll av bru – E16 Sandvika – Vøyenenga

Geometrisk kontroll av bru – E16 Sandvika – Vøyenenga

Geometrisk kontroll av bru – E16 Sandvika – Vøyenenga.

Geometrisk kontroll av bru – E16 Sandvika – Vøyenenga

Statens Vegvesen bygger ny firefelts motorvei mellom Sandvika og Skaret. Scan Survey AS bidrar med støtte til byggeledelsen, med tjenester som rådgivning, kontroll av målebrev, innmåling for prosjektering, stikkprøvekontroll av entreprenør og har det generelle ansvaret for geomatikk og 3D. I forbindelse med dette oppdraget kontrolleres en brukonstruksjon etter støp, ved hjelp av laserskanning.

Brua er 60 meter lang, 16 meter bred og er fundamentert til fjell med 12 900mm stålrørspeler innstøpt i betong.

Laserskanning og behandling av punktsky

For å løse oppdraget brukes terrestrisk laserskanning, som er en godt egnet målemetode for å dokumentere konstruksjoner. Laserskanneren måler alt den «ser» i hver oppstilling innenfor rekkevidden, det er derfor viktig å ha nok oppstillinger til å dekke alle bruas flater.

Geometrisk kontroll av bru – E16 Sandvika – VøyenengaGeometrisk kontroll av bru – E16 Sandvika – Vøyenenga

Når feltarbeidet er ferdig er resultatet en punktsky med mange millioner punkter. I dette tilfellet er det bare brua som skal kontrolleres, alt annet slettes. Det innebærer ofte noe manuelt arbeid, der punktene som ikke er på selve betongkonstruksjonen(Omkringliggende område, stilas, arbeidere og annet støy) markeres og slettes.

Geometrisk kontroll av bru – E16 Sandvika – VøyenengaGeometrisk kontroll av bru – E16 Sandvika – Vøyenenga

Det beregnes en differanse mellom hvert punkt i punktskyen og modellen. Denne differansen fargestrekkes, slik at vi får en godt visuelt inntrykk av nøyaktigheten. Vi ser at over 60% av punktene ligger innenfor ±15mm angitt som grønt på bildet, dette er innenfor toleransen gitt av byggherre. Områdene i fargespektret gult/rødt ligger høyt, men dette er planlagt ettersom brudekket vil sette seg mellom søylene(overhøyde). Området med blå farge viser at brua ligger lavere enn prosjektert, dette kan bli et lavbrekk som må korrigeres før brua er ferdig asfaltert.

Geometrisk kontroll av bru – E16 Sandvika – VøyenengaGeometrisk kontroll av bru – E16 Sandvika – Vøyenenga

Scan Survey har erfaring med geometrisk kontroll av alle typer konstruksjoner, enten det er bruer, kulverter, tunneler, veger, bygninger, skinner, peler eller annet. Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan bistå deg på ditt prosjekt!