Hva skjer?
sep 04

Skanning av kommende studentboliger

Skanning av kommende studentboliger

I løpet av sommeren 2016 har Scan Survey skannet og modellert to bygninger i Nydalen. Byggene har tidligere vært kontorlokaler som nå skal gjøres om til studentboliger.

Alle rom fra kjeller til toppetasje er skannet. På grunn av verneverdig fasade ble også påbygg og andre detaljer utendørs registrert.

Fra skanningen er det laget 3D-modell av bygningsobjektene. Her inngår elementer som dører, vinduer, vegger, bjelker, søyler, trapper og tak. Dataene leveres til bruk både i CAD- og BIM-verktøy som AutoCAD og Revit.

Innmålingene knyttes alltid til fastmerker i et globalt system, som Euref89 UTM, slik at det er enkelt å kombinere datasettet med andre kartdata.

Det er også generert 2D-plantegninger med påsatte dimensjoner og høyder.