Hva skjer?
sep 04

Terrestrisk laserskanning av Uit Narvik

laserskanning av eksisterende bygg

UiT Narvik (tidligere Høgskolen i Narvik)

Det skal utføres store renoveringsarbeider på utvalgte bygg ved UiT Narvik (tidligere Høgskolen i Narvik). Scan Survey fikk i oppdrag å levere BIM-modell for planleggingsgrunnlag av disse arbeidene. Omfanget av arbeidene var fasaden av 1969-bygget, i tillegg til innsiden av Teorifløyen og kantinen, som omfatter ca 6000m².

Den mest kostnadseffektive metoden for datainnsamling på slike oppdrag er terrestrisk laserskanning. Scan Survey bruker Leica P20, som skanner både raskt og nøyaktig – et enkelt rom med én oppstilling er ferdig skannet på under 2 minutter. Med bruk av såkalte targets (en type fastmerke), som er innmålt med totalstasjon, kan den ferdige punktskyen georefereres med høy absolutt nøyaktighet. Man har da et svært detaljert datagrunnlag for å lage en BIM-modell.

Over kan en se innsiden av bygget i et vanlig bilde, som et bilde av punktskyen før den er renset for støy, og et bilde av den ferdige BIM-modellen. Trykk på bildene for å se dem i full størrelse.

Den ferdige modellen leveres på flere formater, både proprietære som kan brukes direkte i BIM-verktøy som for eksempel Revit og Tekla, samt åpne formater som IFC. De forskjellige bygningselementene er klassifisert i standardiserte objekttyper. Metadata som romnummer og -navn kan legges på. Scan Survey kan også legge ved punktskyen i leveransen, slik at mottaker kan selv kontrollere modellen. Punktskyen leveres på .las-format, men også tekst-formater om det er nødvendig. Den vil være klassifisert, slik at man enkelt kan skru av lag med for eksempel støypunkter. Den kan også deles inn i mindre punktskyer, delt inn i etasjer for eksempel.

Scan Survey AS har lang erfaring med bruk av terrestrisk skanning til små og store bygg, tunneler, kraftverk, konstruksjoner og mye mer. Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe ditt prosjekt!

Du kan også lese mer detaljert informasjon om terrestrisk laserskanning her i vår sway presentasjon.