Hva skjer?
sep 04
A 3D model of a commercial area created by Scan Survey

Tematisert terrengmodell – Kringsjå Studentby

Vinteren 2014-2015 fikk Scan Survey oppdraget med å måle inn eksisterende situasjon av området rundt Kringsjå studentby i Oslo. Alt av vei- og terrengsituasjon ble innmålt, sammen med fasadeliv og andre tekniske detaljer.

Oppdraget er utført som tradisjonell måling med totalstasjon. I tillegg til innmålte linjer og punkter leverer Scan Survey alltid en triangulert overflatemodell (TIN). Modellen brukes som høydebærende beregningsgrunnlag i prosjekteringsprogramvaren. Når modellen er dannet fra landmålte linjer og punkter blir flatene i modellen tematisert. Resultatet er en modell som er svært informativ. Det er enkelt å utvide tematisering om man ønsker den mer detaljert – f.eks. hvilket materiale muren er laget av, type belegningsstein osv

For å få en enda finere modell er bygningsmassen triangulert. Det er gjort svært enkelt for visualiseringsformål, noe som også kan gjøres med andre volumobjekter som trær, stolper og lysmaster m.m.

A 3D model of a commercial area created by Scan Survey