Hva skjer?
sep 04

Scan Survey utvider til Stavangerregionene

Scan Survey AS utvider sin virksomhet til Stavangerregionen

Ola har lang erfaring innen innmåling og bearbeiding av 3D-Terrengmodeller til prosjektering og mengdeberegning, etablering av grunnlagsnett, kontraktsoppfølging og andre konsulenttjenester.

Om det nyopprettede kontoret sier Ola: «Jeg ser frem til å starte opp den nye virksomheten. Stavanger er et område med mange krevende og spennende samferdselsprosjekter. Det er flere som har etterspurt våre tjenester her, og jeg skal gjøre mitt beste for at kundene blir fornøyd med det vi leverer.»

Prosjekt E39 Rogfast

Ola har allerede levert flere 3D-modeller for Norconsult og ViaNova, der formålet har vært innmåling av eksisterende terreng for prosjektering. Neste utfordring for Ola blir å utarbeide terrengmodell for Rogfastforbindelsen. Prosjekt E39 Rogfast består av en 27 km lang to-løps-tunnel fra Harestad i Randaberg kommune til Laupland i Bokn kommune, og en 4 km lang tunnelarm til Kvitsøy, i tillegg til dagsoner.

Novapoint, Autocad og Sømløse 3D Terrengmodeller

Terrengmodellene Scan Survey leverer er ledende i bransjen og brukes i Novapoint, AutoCad og Gemini, med fler. Scan Survey leverer sømløse terrengmodeller med flater oppdelt med forskjellige egenskaper. Terrengmodellene leveres på det åpne LandXML-formatet, eller på andre format om kunden ønsker det, som f.eks. DWG, Gemini, Quadri.

På Novapoint brukermøte 2014 deltok Scan Survey i konsulentgruppen som prosjekterte 20 km E39 på 7 timer. Ansvarsområdet var terrengmodell som grunnlag for prosjekteringen. Les mer om ekstremprosjekteringen av E39, og terrengmodellen.

Vi tilbyr å ta ansvar for innlegging og vedlikehold av terrengmodell på kundens serverløsning i NovaPoint 19 QuadriDCM, slik at grunnlagsdataene ligger klare til bruk på prosjektets QuadriDCM server. Les mer om våre Sømløse terrengmodeller under Tjenester.

Adresse til Scan Survey sitt kontor i Stavanger:

Scan Survey AS
Auglendsmyrå 13
4016 Stavanger
+47 954 05 297
stavanger@scansurvey.no

Ola Svendsen