Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Terrengmodell og Detaljmåling

Terrengmodeller har vært en av Scan Surveys kjerneområder helt siden starten av 90-tallet. I tett samhandling med brukerne har vi mulighet til å levere et kvalitetsmessig uovertruffent grunnlag som kan brukes til prosjektering, masseberegning og visualisering. Generering av modellene er tilrettelagt i effektive produksjonsløyper som kan kombinere data fra forskjellige instrumenter. Innmålinger med totalstasjon, terrestrisk skanning, skanning fra bil, skanning fra ryggsekk, ekkolodd og droner er noen av kildene som kan samles i en sømløs terrengmodell. Modellen er ikke bare viktig for effektiv prosjektering, men hindrer også feil, misforståelser og uenigheter i byggeprosessen.
Det sies at vi i dag bygger ting to ganger, først digitalt, deretter i virkeligheten. Terrengmodellen er den digitale modellens grunnlag, er denne feil kommer en til å bygge feil to ganger, først digitalt, deretter i virkeligheten. Med en god terrengmodell blir prosjekteringen mer effektiv, misforståelser unngås og man slipper kostbare feil i byggefasen.

laserskanning linjer med metadata  Terrengmodell fra Majorstuen, kombinasjon av totalstasjon og bakkebasert laserskanning.

Terrengmodell fra Majorstuen, kombinasjon av totalstasjon og bakkebasert laserskanning.

Detaljmåling

En terrengmodell bygges opp i det enkleste tilfellet av innmålte bruddlinjer og punkter fra tradisjonell landmåling. Scan Surveys erfarne medarbeidere kjenner godt til kundens behov, og vil tilpasse detaljeringsgrad i felt for å få best kostnadseffektivitet.
Innmålte objekter er alltid kodet etter tema. Kodingen følger så langt som mulig SOSIs objektkatalog, men Scan Survey har supplert med egne temakoder for å gi modellen mest mulig informasjon.
Scan Survey har strenge rutiner for kvalitetskontroll av data i det de kommer inn fra felt. Innmålingene blir alltid beregnet på kontoret, og går gjennom en serie med kontroller fra de finnes som en ren rådatafil til modellen er ferdig behandlet og satt sammen slik kunden ønsker den. Ofte vil modellen bli triangulert og tematisert, slik at en kan identifisere flatetyper som veibane, fortau, grasdekke med mer.

Terrengmodell fra Kringsjå studentby, alle detaljer her er målt med totalstasjon.

Terrengmodell fra Kringsjå studentby, alle detaljer her er målt med totalstasjon.

Punktskyer

Punktskyer er vel så utbredt som grunnlag for terrengmodeller som detaljmåling. Punktskyene kommer først og fremst fra luft- og bilbårne og terrestriske laserskannere, men også fra drone (fotogrammetri) og ekkolodding.
Scan Survey har satset på Leicas mobile kartleggingssystem Pegasus. Dette består av den bil-/tog-/trikk-/båt-baserte plattformen Pegasus:Two og og den ryggsekk-baserte plattformen Pegasus:Backpack, som gir en svært fleksibel og effektiv innsamling av punktskyer. Punkttettheten og kvaliteten er så høy at det er enkelt å digitalisere objekter. Detaljmålingen er flyttet inn til kontoret.
Disse datainnsamlingsmåtene kan samle opp til 2 millioner punkter i sekundet, og datamengdene blir enorme. Om en ukritisk modellerer fra disse kildene blir modellen uhåndterbart stor, treg å jobbe med og mye av resultatet vil være støy. Tradisjonelt har man løst dette ved å lage en rutenettsmodell, men denne metoden glatter over skarpe knekker i terrenget. Scan Survey har utviklet smarte og effektive filtreringsmetoder som reduserer grunnlagets størrelse med opptil 90% samtidig som skarpe knekker bevares.
Grunnlaget kan også suppleres med data under vann - punktskyer innsamlet fra ekkolodd. Scan Survey behandler data fra både enkelt- og multistråle ekkolodd. Med et godt data også ved kystlinjen og i elver har man et godt grunnlag for fyllingsberegninger og flomanalyser.
Etter at Statens Kartverk publiserte landsdekkende høydedata til fri bruk er det enda enklere å supplere modellene med punktskydata. Scan Survey kan tilby behandling og modellering av disse dataene også.
 Digitalisering av veisituasjon i en punktsky
Digitalisering av veisituasjon i en punktsky.

TIN – sømløs og tematisert terrengmodell

Bruddlinjer og punkskyer kombineres til et sømløst triangelnett, uten hull eller overlapp. Resultatet vil være et triangulært, irregulært nettverk – TIN. Totalt gir dette et kvalitetsmessig godt grunnlag som er håndterbart å jobbe med. Modellen blir også tematisert ut ifra markslagsinformasjon (som skog, dyrket mark og samferdsel). Dette grunnlaget er i henhold til kravene i håndbok V770 – Modellgrunnlag. Basert på kundens behov kan modellen vært delt inn i inngreps- og visualiseringssoner, som er et kompromiss på kvalitet og databruk.
Modell av E39 Rogfast. Modellen er kombinert med landmåling, ekkolodding og luftbåren skanning
Modell av E39 Rogfast. Modellen er kombinert med landmåling, ekkolodding og luftbåren skanning.

Modellen kan eksporteres til de fleste velkjente utvekslingsformatene for TIN, som LandXML eller DWG. LandXML håndterer egenskaper på en TIN-flate, og Scan Survey eksporterer nyttig metadata som filtreringsnivå, type markslag og målemetode. Modellene kan brukes i programvare som NovaPoint DCM, Gemini Entreprenør og Terreng, AutoCAD Civil 3D og Microstation.
Har du spørsmål angående våre terrengmodeller kan du ta kontakt med teknisk sjef Olav Røer Ellefsen.