Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Laserskanning av Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk Museum er fra 1902, Scan Survey bistår med modell til renovering.

Laserskanning av Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk Museum (tidligere Historisk Museum) i Oslo er fra 1902, og er kanskje den bygningen i Oslo med mest gjennomført jugend-stil. Fasaden er moden for renovering og i forbindelse med dette har Scan Survey laget en punksky for visualisering. Punktskyen kan brukes til å finne slitasje og mangler, samt prosjektere nye løsninger.

Fasade_Kulturhistorisk_Museum
Scan Survey har mye erfaring og kompetanse innen laserskanning. I løp av de siste årene har vi skannet alt fra store industribygg til mindre eneboliger og leiligheter, til gatesituasjoner og hele kvartaler, bilveier, tunneler, kaianlegg, jernbane og t-bane. Det som gjorde denne jobben ekstra utfordrende var ønske om å få dekket de stedene av fasaden som ikke kan ses fra bakken. Detaljer som tak, høye kanter, mellomsatser og vinduskarmer kommer ikke med om en bruker en tradisjonel skanner på bakkenivå, se bilde under. Kulturhistorisk Museum er ca. 20 meter høyt, her måtte vi bruke en utradisjonel metode for å løse utfordringen på en trygg måte.

fra_bakke_Kulturhistorisk_Museum
Hele fasaden ble først skannet med en terrestrisk laserskanner fra bakkenivå i ca. 30 oppstillinger. Det ble brukt en Leica P20 laserskanner og skannet med høy nøyaktighet (over 20 millioner punkt per oppstilling). For å få farger på fasaden og ikke bare intensitetsverdier ble det også tatt bilder i hver oppstilling. Disse draperes på punktskyen slik at man får med fasadens farger.

hele_farger_Kulturhistorisk_museum
For å få hele fasadens høyde med i modellen ble en 23 tonns lift benyttet. Laserskanneren er veldig ømfintlig for bevegelse og vibrasjoner. Hvis skanneren beveger seg for mye under ett skann eller faller ut av vater vil punktene i punktskyen bli feil referert. Dette kan føre til skjevheter, kryssende linjer og dårlige datasett. Altså måtte en lift som både var høy nok og stabil nok benyttes. Denne liften ga oss en stabil plattform 20 meter over bakken. Dette ga god dekning av hele bygget, også taket og avsatser man ikke kan se fra bakken. Se bilde over.

Skanner_Landmåler_I_Lift
Etter å ha gjennomført skanninger både fra bakken og fra høyden kunne vi sette sammen skannene til en fullstendig modell av fasaden med veldig høyt detaljnivå. Punkttettheten ble så høy at man kan identifisere enkelte murstein i museets vegger.

detaljegrad1
En punktsky kan leveres på mange formater, blant annet LAS, PTS og XYZ. For visualisering egner en punktsky seg meget godt, samtidig som den kan måles i og brukes til å modellere ut fra. 3D-modeller kan blant annet presenteres i DWG, Revit, IFC og tilsvarende BIM-formater, og kan inneholde metadata som er nyttige for BIM-prosjekter. Modeller som dette er nyttige verktøy for arkitekter og entreprenører som skal finne nye bruk for gamle bygg.

Laserskanning av bygg er noe Scan Survey har lang erfaring med. Les mer om laserkanning og 3D-modellering.
Ta kontakt om du ønsker mer informasjon!