Hva skjer?
sep 04

Laserskanning av Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk Museum (tidligere Historisk Museum) i Oslo er fra 1902, og er kanskje den bygningen i Oslo med mest gjennomført jugend-stil. Fasaden er moden for renovering og i forbindelse med dette har Scan Survey laget en punktsky for visualisering. Punktskyen kan brukes til å finne slitasje og mangler, samt prosjektere nye løsninger.

Scan Survey har mye erfaring og kompetanse innen laserskanning. I løp av de siste årene har vi skannet alt fra store industribygg til mindre eneboliger og leiligheter, til gatesituasjoner og hele kvartaler, bilveier, tunneler, kaianlegg, jernbane og t-bane. Det som gjorde denne jobben ekstra utfordrende var ønske om å få dekket de stedene av fasaden som ikke kan ses fra bakken. Detaljer som tak, høye kanter, mellomsatser og vinduskarmer kommer ikke med om en bruker en tradisjonell skanner på bakkenivå, se bilde under. Kulturhistorisk Museum er ca. 20 meter høyt, her måtte vi bruke en utradisjonell metode for å løse utfordringen på en trygg måte.

Hele fasaden ble først skannet med en terrestrisk laserskanner fra bakkenivå i ca. 30 oppstillinger. Det ble brukt en Leica P20 laserskanner og skannet med høy nøyaktighet (over 20 millioner punkt per oppstilling). For å få farger på fasaden og ikke bare intensitetsverdier ble det også tatt bilder i hver oppstilling. Disse draperes på punktskyen slik at man får med fasadens farger.

For å få hele fasadens høyde med i modellen ble en 23 tonns lift benyttet. Laserskanneren er veldig ømfintlig for bevegelse og vibrasjoner. Hvis skanneren beveger seg for mye under ett skann eller faller ut av vater vil punktene i punktskyen bli feil referert. Dette kan føre til skjevheter, kryssende linjer og dårlige datasett. Altså måtte en lift som både var høy nok og stabil nok benyttes. Denne liften ga oss en stabil plattform 20 meter over bakken. Dette ga god dekning av hele bygget, også taket og avsatser man ikke kan se fra bakken. Se bilde over.

Etter å ha gjennomført skanninger både fra bakken og fra høyden kunne vi sette sammen skannene til en fullstendig modell av fasaden med veldig høyt detaljnivå. Punkttettheten ble så høy at man kan identifisere enkelte murstein i museets vegger.

En punktsky kan leveres på mange formater, blant annet LAS, PTS og XYZ. For visualisering egner en punktsky seg meget godt, samtidig som den kan måles i og brukes til å modellere ut fra. 3D-modeller kan blant annet presenteres i DWG, Revit, IFC og tilsvarende BIM-formater, og kan inneholde metadata som er nyttige for BIM-prosjekter. Modeller som dette er nyttige verktøy for arkitekter og entreprenører som skal finne nye bruk for gamle bygg.

Laserskanning av bygg er noe Scan Survey har lang erfaring med. Les mer om laserkanning og 3D-modellering.
Ta kontakt om du ønsker mer informasjon!