Hva skjer?
sep 04

Skanning av bekkekulvert

En kan si mangt og meget om landmålingsfaget, men en ting som er sikkert er at det er variert. Den ene dagen står du sorgløs ute i en blomstereng, sola skinner og humla surrer. Den neste er du på vei ned i en dyp kulvert, omgitt av giftgass og ikledd like mye verneutstyr som en røykdykker.

Sistnevnte var tilfellet nå i desember. Et sted i Oslo skal det bygges et nytt lagerbygg, men under tomta går en gammel bekkekulvert hvis plassering er usikker. Scan Survey AS ble derfor hyret inn for å stedfeste denne.

Oppdraget bestod i å skanne en strekning på et par hundre meter. Under normale omstendigheter en jobb som er utfordrende nok, der kulverten ligger nær 10 meter under bakken. Men nei, utfordringen lå i at kulverten gikk gjennom en gammel fylling. Og i gamle fyllinger er
det som oftest uhumskheter i gassform. I denne var det for eksempel påvist H2S, CO og metan.

Her hjalp det ikke å knyte skjerfet foran ansiktet; her trengtes det friskluft. For å gjennomføre dette på en trygg måte fikk vi ekstern bistand av eksperter på arbeid under denne typen forhold. De stilte opp med lufttanker, kompressor, aggregat, høytrykksspyler og – på
toppen av det hele – et varmetelt til gutta som skulle tilbringe brorparten av fredagskvelden under bakken.

Slike jobber er – fra et teknisk ståsted – alltid utfordrende. Det er ikke bare-bare å etablere fastmerker når objektet som skal måles ligger langt under bakken (det er jo ikke slik at en har GNSS-dekning der nede). Og å bygge et godt fastmerkenett i en trang, vannførende kulvert kan òg beskrives som noe kinkig.

Men alt dette blekner mot hvordan behovet for friskluft ødelegger enhver rytme i arbeidet. Den ekstra vekten og den noe keitete opplevelsen av å arbeide med en ståltank på ryggen kan ikke sammenlignes med irritasjonen når varselet går og arbeidslaget må opp til bakken for å
fylle luft.

Opp og ned, opp og ned, opp og ned igjen. I 12 lange timer gikk arbeidet slik. Fastmerkedrag og skanning i form av intervalløkter på 30 minutter. Ja, det gikk med nær en tank alene bare på å vinsje ned skanneren og å få fraktet denne lengst inn i kulverten (en Leica P20 i kasse
veier noe mer enn en totalstasjon, skal vite).

Nuvel, til sist ble vi ferdig og det hele resulterte i en ganske så flott modell. Så nå kan arbeidet i området fortsette på en forsvarlig måte, uten fare for å treffe kulverten.

Scan Survey AS har lang erfaring med innmåling av krevende objekter under bakken. Større kulverter, pumpestasjoner, oljehaller og lignende kan vi dokumentere ved hjelp av laserskanning, slik det ble brukt på denne kulverten. Les mer om laserskanning og 3D-modellering. Kummer og små kulverter kan vi dokumentere med vår innovative 3D-kum teknologi, og sammen med 3D-rør dokumentasjon gir dette et veldig presist og komplett bilde av det som befinner seg under bakken Les mer om 3D-rør og 3D-kum.

Ta kontakt dersom du stiller med vår neste utfordring!