Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

3D-modell av Thorvald Meyers gate

Vinteren 2015/2016 laget Scan Survey en 3D-modell i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka i Oslo. 

3D-modell av Thorvald Meyers gate

Vinteren 2015/2016 fikk Scan Survey i oppdrag å måle inn Thorvald Meyers gate på Grünerløkka i Oslo. Med en kombinasjon av tradisjonell landmåling med totalstasjon og bakkebasert laserskanning ble det laget en 3D-modell av gaten.

3D-modell

Alt av detaljer på gateplan mellom fasadene ble målt inn med totalstasjon. Punktskyen fra skanningen ble brukt til å registrere kontaktledningene til trikken i tillegg til å danne grunnlag for visualisering av fasader og vegetasjon. For enklere håndtering ble punktskyen klassifisert i blant annet bakke-, vegetasjon- og fasadepunkter.

 

Skjermbilde11

Ut fra landmålte punkter og linjer ble det generert en tematisert TIN-modell som beskriver overflaten av gateplanet. Kombinasjonen av innmålinger og punktsky gir et godt grunnlag for prosjektering. I tillegg gjør god gjengivelse av fasader det enkelt å orientere seg i gatebildet.


3D-kumI tillegg til tradisjonelle kumkort leverte vi «3D-kumkort». 3D-kumkortene er en nøyaktig modell av kummensgeometri og innhold. Dette gir et meget godt prosjekteringsgrunnlag i en gate hvor det er trangt om plassen. Skjermdumpen under viser en slik modell, levert som .pdf for bruk i Adobe Reader hvor man for eksempel kan hente ut høyden til topp rør fra et snappet punkt.