Hva skjer?
sep 04

Scan Survey AS investerer i bærbart mobile mapping system

SCAN SURVEY AS INVESTERER I BÆRBART mobile mapping system

Scan Survey starter 2016-sesongen, som en av de første i verden, med et helt nytt konsept for innsamling av måledata. Leica Pegasus:Backpack er en bærbar sensorplattform hovedsakelig for innsamling av georefererte laserdata og bilder. Datainnsamlingen foregår dynamisk (i bevegelse) og posisjoneringen gjøres ved hjelp av GNSS (GPS og GLONASS), IMU (treghetsnavigasjon) og SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) som muliggjør datainnsamling både innendørs og utendørs. Systemet er lite, lett og kompakt og dermed raskt og billig å mobilisere over store avstander med f. eks fly. Typiske bruksområder vil være innen kartlegging, dokumentasjon og registrering for bane, veg, anlegg og BIM-prosjekter. Leica Pegasus:Backpack utfyller instrumentparken til Scan Survey AS og dataene vil produseres sømløst sammen med andre innmålingsmetoder.

Scan Survey-medarbeider kalibrerer Leica Pegasus:BackpackScan Survey-medarbeider kalibrerer Leica Pegasus:Backpack.

BIM

Pegasus:Backpack har 2 laserskannere som samler informasjon om geometrien av bygg for etablering av 3D-modeller på de vanligste BIM-formatene. I tillegg suppleres laserdataene med 360-graders panoramabilder for dokumentasjon og ytterligere registrering av objekter ved hjelp av fotogrammetri.

Anlegg

Leica Pegasus:Backpack egner seg svært godt til periodisk dokumentasjon av anlegg. Profilering av terreng, avdekket fjell eller lagoppbygning i veg gjøres raskt og effektivt med kameraenes som supplerer laserdataene i form av 360 graders panoramabilde. Dataene produseres på en effektiv GIS plattform og er dermed egnet for leveranse til FKB og NVDB.

Terrengmodeller og prosjekteringsgrunnlag

Muligheten for å profilere terreng og måle inn detaljer raskt med god nøyaktighet gjør Leica Pegasus:Backpack til et viktig verktøy for etablering av Scan Surveys sømløse tematiserte terrengmodeller. Mulighet for måling inne i skog og vegetasjon åpner for svært detaljerte modeller der andre målemetoder kommer til kort. Terrengmodellene kan suppleres med visualiseringspunktskyer med farger.