Hva skjer?
sep 04

3D-modell av Thorvald Meyers gate

3D-modell av Thorvald Meyers gate

Vinteren 2015/2016 fikk Scan Survey i oppdrag å måle inn Thorvald Meyers gate på Grünerløkka i Oslo. Med en kombinasjon av tradisjonell landmåling med totalstasjon og bakkebasert laserskanning ble det laget en 3D-modell av gaten.

Alt av detaljer på gateplan mellom fasadene ble målt inn med totalstasjon. Punktskyen fra skanningen ble brukt til å registrere kontaktledningene til trikken i tillegg til å danne grunnlag for visualisering av fasader og vegetasjon. For enklere håndtering ble punktskyen klassifisert i blant annet bakke-, vegetasjon- og fasadepunkter.

3D-modell fra Majorstuen, kombinasjon av totalstasjon og bakkebasert laserskanning

Ut fra landmålte punkter og linjer ble det generert en tematisert TIN-modell som beskriver overflaten av gateplanet. Kombinasjonen av innmålinger og punktsky gir et godt grunnlag for prosjektering. I tillegg gjør god gjengivelse av fasader det enkelt å orientere seg i gatebildet.

I tillegg til tradisjonelle kumkort leverte vi «3D-kumkort». 3D-kumkortene er en nøyaktig modell av kummensgeometri og innhold. Dette gir et meget godt prosjekteringsgrunnlag i en gate hvor det er trangt om plassen. Skjermdumpen under viser en slik modell, levert som .pdf for bruk i Adobe Reader hvor man for eksempel kan hente ut høyden til topp rør fra et snappet punkt.