Eirik Jansson Haverstad
profile picture of scan survey staff member, EIRIK JANSSON HAVERSTAD

Eirik Jansson Haverstad

Sivilingeniør

Mobil: +47 970 11 535

EJH@scansurvey.no

Scan Survey Sivilingeniør

Ansatt i Scan Survey fra 2014. Mastergrad i Geomatikk fra NMBU på Ås. Eirik utfører i hovedsak geometriske kontroller, mengde- og målebrevskontroll. I tillegg har han spesialkompetanse innen dokumentasjon av anlegg med droner.