Hva skjer?
sep 04

Lodding i Oslofjordtunnelen, 143 meter under havoverflaten

Lodding i Oslofjordtunnelen, 143 meter under havoverflaten, Juni 2013.

I forbindelse med prosjektering opp mot et nytt løp sør for det eksisterende har Scan Survey stått for etablering av nytt fastmerkenett. I tillegg har vi skannet bypasstunnelen og det eksisterende tverrslaget på Hurum-siden. Bypasstunnelen, som er det laveste punktet på Oslofjordtunnelen, ble bygget som en omvei i 1997 for å unngå en svakhetssone med sand og grus. Svakhetssonen ble fryst og bypasstunnelen gjorde videre arbeider mulig. Bypasstunnelen ble senere bestemt brukt som et basseng for å samle opp sjøvann og grunnvann som rant inn i tunnelen.

Forprosjekteringen innebærer blant annet geotekniske undersøkelser av fjellmassene for å stedfeste svakhetssonen, slik at det eventuelle nye løpet går klar av denne. Scan Survey utførte lodding av pumpesumpen 143 meter under havoverflaten for å kunne gi informasjon om dybdeforholdene. Det ble brukt totalstasjon, 12 fots plastjolle og 4 meters målestang. GeoDrilling brukte loddedataene til å beregne hvor mye masse de måtte fylle ut i bassenget for å kunne føre borriggen ut til ansettspunktet. I sin helhet innebar oppdraget til Scan Survey å etablere et komplett fastmerkenett fra Hurum til E6 ved Vassum, laserskanning av bypasstunnel og tverrslag. Det er blitt målt kontrollpunkter hver 200 meter for å georeferere bilskanningen som Terratec AS utførte i Juni 2013 og i tillegg har vi bistått GeoDrilling AS med å sette ut ansettspunkter for borrigg med helning og retning.