Hva skjer?
sep 04

Ekstremprosjektering av E39 på terrengmodell fra Scan Survey

For virkelig å teste ut hvordan man ved hjelp av BIM kan samarbeide optimalt og planlegge mest mulig effektivt var praktisk «ekstremprosjektering» av en delstrekning av E39 det første på agendaen under årets Novapoint Brukermøte i Haugesund 20.-22.mai. Den benyttede terrengmodellen var laget av Scan Survey.

Terrengmodellen i tall

Modellens areal er  ca 240 km2. Arealet består av 8850 arealressursflater med forskjellige markslag og grunnforhold. Høydegrunnlaget er 9GB laserskanning fra Geovekst, LAS-filer med klassifiserte bakkepunkter. Ferdig TIN-modell av terrenget i NovaPoint 19 er på kun 430MB inklusive egenskaper fra AR5. Ferdig modell er redusert med ca 95% fra LAS-punktskyen, dette gjør at den er effektiv og lett å håndtere for sluttbruker.

Fra punktsky til terrengmodell med egenskaper

Høydeinformasjon fra Geovekst

Scan Survey har utviklet programvare som triangulerer punktsky. Punkskyen med styring fra AR5-data.

Samhandling med brukeren av terrengmodellen i NovaPoint 19 DCM

Terrengmodellen sikrer god samhandling med prosjekterende konsulent. Ved å klikke på en flate i modellen kan en få opp egenskapene, som gir brukeren detaljert informasjon om målemetode, siling, markslag og grunnforhold.

Produksjonsmetode av 3D terrengmodell

Modellen beregnes som sømløs TIN-modell på grunnlag av data fra forskjellige sensorer. Dette kan være skanning fra fly, helikopter og bil, eksisterende skannedata fra Geovekst, fotogrammetrisk punktsky fra RPAS (drone) og tradisjonell landmåling fra Scan Survey eller ekstern leverandør.

Scan Survey gir råd om metodevalg og muligheter for etablering av prosjekteringsgrunnlag til nye og eksisterende prosjekter. Vi leverer modellen i din programvare eller på det frie formatet LandXML.

Modellene våre blir benyttet på flere plattformer, med hovedvekt på Novapoint 19 DCM, Gemini entreprenør og AutoCAD Civil 3D. Modellen oppfyller krav i håndbok V770 (tidligere Håndbok 138). V770 stiller krav til TIN-modell av høydegrunnlaget, Scan Surveys modell inneholder i tillegg egenskaper på TIN-flatene.

Kontakt oss gjerne for en uformell faglig dialog.

Les mer om «Ekstremprosjektering» av E39 delstrekning: Reguleringsplan på to dager!.