Hva skjer?
sep 04

De ansatte tar over i Scan Survey AS

Landets beste landmålerfirma eies nå av landets beste landmålere.

Kirsten og Jørgen Ravn har solgt sine aksjer i Scan Survey til alle ansatte ingeniører i firmaet. Scan Survey er nå en ansatteid bedrift. Jørgen er, sammen med Poul Jørgensen, gründeren av Scan Survey som ble opprettet i 1989 og har nå 20 landmålere, hvorav flere har vært med omtrent siden starten. Eierskiftet er en naturlig del av en nedtrapping frem mot pensjonstilværelsen. Jørgen og Kirsten vil fortsatt være aktive i Scan Survey AS.

Om overtakelsen sier Jørgen Ravn:

  • Jeg er glad for at medarbeiderne tar over og har stor tro på at de også fremover vil levere geomatikktjenester med høy kvalitet til våre kunder. Selskapet har en meget positiv utvikling, noe som skyldes medarbeidernes engasjement, godt samarbeid og høy kompetanse.
  • Scan Survey er mitt livsverk, derfor betyr det mye for meg at firmaet drives videre i samme ånd når vi trekker oss tilbake. Jeg har lagt vekt på trivsel og godt arbeidsmiljø, flere av medarbeiderne har vært ansatt i firmaet helt fra starten. Jeg kan se tilbake på mange gode år med hyggelige samarbeidspartnere og kunder. Jeg vil benytte anledningen til å takke for den tillit som er vist Scan Survey gjennom de snart 25 år jeg har holdt på.
  • Jeg har stor tro på at Scan Survey vil bli en enda bedre samarbeidspartner i fremtiden som medarbeidereiet bedrift.

De nye eierne er glade for å kunne være med på å utvikle selskapet og egen arbeidsplass. Vi vil fortsette å levere oppmålings og geomatikktjenester av beste kvalitet, med fortsatt fokus på nyskapning og pålitelighet. Uttaler Erik Skobba, en av de nye eierne med 17 års erfaring fra Scan Survey.

Poul Jørgensen fortsetter som daglig leder med assistanse fra Vegard Bruer.