Tommy Bjerke Lunder

Tommy Bjerke Lunder

Oppmålingsassistent

Mobil: +47 479 555 35

tbl@scansurvey.no

Scan Survey Oppmålingsassistent

Tommy Bjerke Lunder har vært ansatt i Scan Survey AS siden 2023. Han jobber med setningsoppfølging, og har gode

rutiner i bruk av niveller.