Petter Ellefsen
profile picture of scan survey staff member

Petter Ellefsen

Oppmålingsingeniør

Mobil: +47 958 65 934

PE@scansurvey.no

Ansatt i Scan Survey fra 2011. Utdanning fra Geomatikkstudiet ved Høgskolen i Gjøvik. Petter utfører geometrisk kontroll med GPS, totalstasjon og bakkeskanner. Han utfører også fastmerkemåling i tillegg til målebrevskontroll og masseberegning.