Ottar Hope
Ottar Hope

Ottar Hope

Oppmålingsingeniør

Mobil: +47 915 16 225

oh@scansurvey.no

Scan Survey Oppmålingsingeniør

Ottar Hope har vært ansatt i Scan Survey AS siden 2024. Han er utdannet geomatiker ved NTNU i Gjøvik.

Ottar arbeider med landmåling, deri produksjon av terrengmodeller, detaljmåling for vei og jernbane, og etablering av fastmerker.