Ola Svendsen
Profile picture of Scan Survey staff member, OLA SVENDSEN

Ola Svendsen

Oppmålingsingeniør

Mobil: +47 954 05 297

OS@scansurvey.no

Scan Survey Oppmålingsingeniør

 

Ola har vært ansatt i Scan Survey fra 2010. Han har en bachelorgrad i Geomatikk fra UMB (nå NMBU) på Ås fra 2007 og Jordskiftekandidat fra Høgskolen i Bergen. Ola har kontor i Stavanger.

Ola utfører geometrisk kontroll, mengde- og målebrevskontroll. I tillegg utfører han også etablering av fastmerkegrunnlag og innmåling av digitale 3D terrengmodeller.