Kristoffer Fiane Pedersen
profile picture of scan survey staff member

Kristoffer Fiane Pedersen

Sivilingeniør

Mobil: +47 400 73 805

KFP@scansurvey.no

Kristoffer ble ansatt i Scan Survey i 2013. Han har bachelor i ingeniørfag – byggdesign, fra UiA og en mastergrad i geomatikk fra UMB på Ås. Kristoffer utfører geometrisk kontroll, mengde og målebrevskontroll med spesialisering innenfor baneteknisk. Han utfører også fastmerkemåling og etablering av digitale terrengmodeller.