Jon Eskild Sæther
photo of Jon Eskild Sæther. Scan survey employee

Jon Eskild Sæther

Sivilingeniør

Mobil: +47 969 44 161

jes@scansurvey.no

Scan Survey Sivilingeniør

Jon Eskild Sæther er ansatt som oppmålingsingeniør i landmålingsavdelingen. Jon Eskild kommer fra Oslo og har en Mastergrad i geomatikk fra NMBU i Ås. Han kommer fra stilling som fagansvarlig for GIS, geodata og oppmåling i Jevnaker kommune og har tidligere jobbet som prosjektingeniør i avdeling for flybåren datafangst i Terratec.

Jon Eskild skal styrke landmålingsavdelingen innen oppmåling, terrengmodellproduksjon og geodesi.