Gøran Wille Foslund

Gøran Wille Foslund

Oppmålingsassistent

Mobil: +47 463 19 549

gwf@scansurvey.no

Scan Survey Oppmålingsassistent

Gøran Wille Foslund har vært ansatt i Scan Survey AS siden 2023. Han har gode rutiner i betjening av totalstasjon og niveller.