Geir Kelly
profile picture of scan survey staff member

Geir Kelly

Oppmålingsingeniør

Mobil: +47 928 08 550

GK@scansurvey.no

Ansatt i Scan Survey fra 2005. Utdanning innen GIS fra Høgskolen i Ålesund. Geir produserer digitale terrengmodeller som grunnlag for prosjektering og utnytter effektiv datafangst med totalstasjon og RTK-GPS.