Erik Skobba
profile picture of scan survey staff member

Erik Skobba

Oppmålingsingeniør

Mobil: +47 907 77 140

ES@scansurvey.no

Ansatt i Scan Survey fra 1995. Utdanning innen kart/oppmåling ved Rud videregående skole. Erik har GIS spisskompetanse på veganlegg, herunder kvalitetskontroll av plandata, mottak, systematisering og kvalitetssikring av «som bygget» fra entreprenører.