Daniel Tetlie Solheim

Daniel Tetlie Solheim

Oppmålingsassistent

Mobil: +47 452 15 907

dts@scansurvey.no

Scan Survey Oppmålingsassistent

Daniel Tetlie Solheim har vært ansatt i Scan Survey AS siden 2023. Han jobber med setningsoppfølging, og har gode rutiner i bruk av niveller.