Bjarne Undheim
profile picture of scan survey staff member, Bjarne Undheim

Bjarne Undheim

Sivilingeniør

Mobil: +47 481 41 911

BUN@scansurvey.no

Scan Survey Sivilingeniør

Bjarne Undheim er utdannet sivilingeniør i geomatikk fra NMBU (tidligere UMB) på Ås, med fordypning innen geodesi. Masteroppgaven hans omhandlet GNSS-målinger med smartmobiler av typen Android; en analyse av oppnåelig kvalitet ved kode- og fasemåling. Han startet å jobbe som sommerassistent i Scan Survey i 2016 og startet å jobbe fast som sivilingeniør i 2019. For Scan Survey jobber han med terrengmodeller, statiske målinger og flere andre typer oppmålingsarbeid.