Anna Rostkowska

Anna Rostkowska

Oppmålingsassistent

Mobil: +47 458 40 012

anr@scansurvey.no

Scan Survey Oppmålingsassistent

Anna Rostkowska har vært ansatt i Scan Survey AS siden 2023. Hun jobber med setningsoppfølging, og har gode rutiner i bruk av niveller.