HV_lys

Halvor Vadder

Sivilingeniør
Telefon:
22 08 68 17
Mobil:
92 48 44 93

Halvor Vadder

Halvor har mastergrad i geomatikk fra UMB på Ås og har jobbet i Scan Survey AS siden 2012. Til daglig er han prosjekteier og ansvarlig for prosjekteringsgrunnlaget til flere større samferdselsprosjekter. Sammen med teknisk sjef er han også ansvarlig for opplæring av nyansatte og har en støttefunksjon innenfor kvalitetssikring og faglige spørsmål. Halvor har spisskompetanse innenfor sømløse terrengmodeller fra fly/helikopter, bil, bakkeskanner og landmåling samt analyse og beregning av geodetiske nett.