Vegard Fiane Pedersen
Scan Survey Employee Vegard Fiane Pedersen

Vegard Fiane Pedersen

Sivilingeniør

Mobil: +47 977 74 558

vfp@scansurvey.no

Scan Survey Sivilingeniør

Ansatt i Scan Survey fra August 2022.

Har mastergrad i geomatikk fra NMBU i Ås med fordypning innenfor fjernmåling. Gradsoppgaven omhandlet en sammenligning av algoritmer for filtrering av LiDAR-punktskyer for opprettelse av nøyaktig DTM. Jobber til daglig med produksjon av terrengmodeller og detaljmåling.